Marketing treści, a wsparcie przez szeptankę

Współczesny marketing w znacznym stopniu opiera się na wartościowym contencie. Nachalne bannery z dosłownymi hasłami reklamowymi uważane są za relikt przeszłości. Dzisiaj promocja, żeby była skuteczna musi być spersonalizowana, subtelna i merytorycznie atrakcyjna. Wówczas będzie mogła efektywnie spełnić swoje zadanie. W tym ujęciu doskonale sprawdza się marketing szeptany i jego różne formy, które oferuje.

Content marketing, czyli promocja treści

Zastanawiacie się czym jest content marketing? Śpieszymy z odpowiedzią! Otóż jest to strategia, która polega na wspieraniu sprzedaży za sprawą publikacji przydatnych i merytorycznie wartościowych treści. Najczęściej przybiera formę artykułów, podcastu, poradnika, filmu video itd. W dobie popularności programów do blokowania standardowych reklam banerowych content jest skuteczną formą dotarcia do naszej grupy docelowej. Działania z zakresu marketingu treści są ściśle związane z budowaniem świadomości marki. Jego to jednak z fundamentalnych technik inboud marketingu, czyli inicjatyw prowadzących do tego, by nasi potencjalni klienci sami mogli nas odnaleźć.

Czy content marketing to popularna szeptanka?

Rozpatrując pojęcie content marketingu ogólnikowo, można przyjąć, że jest to cały zakres działań związanych z reklamą poprzez treść. W tym ujęciu buzz marketing jest częścią działań contentowych, które mogą skutecznie wesprzeć szerszą kampanię lub być prowadzone zupełnie niezależnie. Zadaniem WoMM (ang. Words od south marketing), podobnie jak wszystkich działań z zakresu tworzenia treści jest zbudowanie relacji pomiędzy potencjalnym klientem, a marką. Im bardziej czytelny przekaz, tym większa skuteczność prowadzonych działań. Dlatego warto działać wielokanałowy wykorzystując busz marketing, jako element wielopłaszczyznowej strategii contentowej.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]